Rohy

Raha manana application mampifandray anareo amireo rehetra manana talenta ianareo, amin’ny lafiny rehetra. Manahoana ny tianareo ho fivoak’ilay application ? Inona daholo ny zavatra tianareo ho hita ao ? Inona ny zavatra tianareo hatao ao? Raisina tsy ankanava ny hevitra […]